סכר קאורניוקר – Kárahnjúkar

סכר קאורניוקר (Kárahnjúkar) הוא מפעל הידרואלקטרי במזרח איסלנד, שנבנה על מנת לספק חשמל למפעל אלומיניום של חברת אלקואה (Alcoa) סמוך לכפר ריידרפיורדור (Reyðarfjörður) בפיורדים המזרחיים של איסלנד.

גם אתם רוצים לבקר בסכר קאורניוקר ובאתרים מרתקים אחרים במזרח איסלנד? כנסו לבחור טיול עצמאי איכותי ללא פשרות!

סכר קאורניוקר סכר קאורניוקר Kárahnjúkar
תצפית על ערוץ נהר Jökulsá á Brú מראש הסכר

הסכר הגדול באירופה

מפעל Karahnjukar (באיסלנדית נקרא Kárahnjúkavirkjun) מפיק את האנרגיה שלו מחמישה סכרים שנבנו על נהר Jökulsá á Dal\Brú ונהר Jokulsa ב Fljotsdalur ויצרו שלושה מאגרי מים. הסכר הגדול מבניהם שנבנה הוא הגדול ביותר באירופה ביותר. גובהו 193 מטרים, אורכו 730 מטר והוא בנוי מ-8.5 מיליון מטר קוב של חומר.

פרויקט הבנייה הגדול באיסלנד

סכר Kárahnjúkar והמאגר המלאכותי שנוצר בעקבותיו Hálslón הם חלק מפרויקט הבנייה הגדול ביותר בהיסטוריה של איסלנד.  כיום מהווה המקום אטרקציה עם מרכז מידע תיירותי הזוכה למבקרים רבים.

התנגדות לפרויקט

ההחלטה להתחיל בפרויקט שאפתני כמו סכר קאורניוקר לא עבר בקלות בקרב האוכלוסייה המקומית. הפגיעה הצפויה לטבע העדין כתוצאה מהצפה של שטחי פרא נרחבים הביא לתנועת מחאה גדולה שהתנגדה לפרויקט. הדמות המזוהה ביותר עמה הייתה הזמרת ביורק. בסופו של דבר גברו האינטרסים הכלכליים והסכר נבנה. כיום מפעל האלומיניום שלמענו הוקם הסכר מהווה עוגן כלכלי ומקור פרנסה חשוב באזור הפיורדים המזרחיים.

קניון Hafrahvammagljúfur

לא רחוק מתחנת הכוח קאורניוקר נמצא קניון Hafrahvammagljúfur שהוא העמוק באיסלנד ואחד המרשימים.

Login